Mangler i hjælp til jeres
ejendom?

Vi tilbyder løbende ejendomsvedligeholdelse. Vores formål er at bistå med at vedligeholde og administrere  ejendomme, for at sikre en optimal drift og funktionalitet, hvilke vi kan gøre, da vi har personale med en bred faglig viden.

Eksempler på tjenster vi tilbyder
  • 24 timers telefon service
  • Løbende ejendomsvedligeholdelse
  • Rengøring af fællesarealer
  • Reparationer indvendig og udvendig  
  • Græsslåning 
  • Vanding af hæk 
  • Fjernelse af ukrudt 
  • Affaldshåndtering 
  • Snerydning - Saltning